Citycon er en førende ejer, udvikler og administrator af multi-purpose bycentre. Citycon er markedsleder i Finland og en af de største aktører i Norge, Sverige og Estland. Virksomheden har også fodfæste på det danske marked.

I centre beliggende i centrale byområder kombineres detailhandel, kontorlokaler og boliger med velfungerende transportforbindelser. Citycon-centre, som tilbyder dagligvarer, sundhedsydelser og andre tjenester, opfylder kundernes daglige behov. Citycon er forpligtet til ansvarlig drift og bæredygtig ejendomsforvaltning.

Citycons ImageBank administrerer billed- og videomaterialet i Citycons nordiske shoppingcentre. Én centraliseret databank letter materialestyringen af personale og kommunikation, der opererer i forskellige lande. Billedmaterialet i materialebanken kan også distribueres til brug for forskellige interessenter, og fotografer og samarbejdspartnere kan for eksempel indsende deres materiale direkte til ImageBank.

(Foto: Citycon)

Kunde

Citycon

Udgivet

08/2021

Projekt

Imagebank