Den finske lægemiddelstyrelse (Fimea) er en styrelse under social- og sundhedsministeriet, som er ansvarlig for at overvåge og udvikle den farmaceutiske sektor i Finland. Fimea sikrer, at lægemidler, der sælges og anvendes i Finland, opfylder kravene til effektivitet, sikkerhed og kvalitet. Fimea fører også tilsyn med medicinsk udstyr, blod- og vævsprodukter samt biobanker. Fimea er en del af det europæiske netværk af lægemiddelkontrolmyndigheder.

Alle materialer kan nu opbevares i Fimeas ImageBank, hvilket gør det lettere at administrere Fimeas materialer. Ud over opbevaring kan materialer nemt behandles og deles direkte fra ImageBank DAM-løsningen. Fimeas medarbejdere har ikke brug for et separat login til ImageBank takket være den praktiske Azure AD-integration.

Kunde

Fimea

Udgivet

10/2023

Projekt

ImageBank + Azure AD